072-842 68 35 / 076-257 33 27
kontor@sodablastsverige.com

Nu kan du söka bidrag för borttagning av biocidfärg!

Nu kan du söka bidrag för borttagning av biocidfärg!

Det är privatpersoner som har båt med hemmahamn i Malmö kommun som kan söka och få bidraget som täcker upp till 50 procent av de faktiska kostnaderna (max 7 000 kronor per båt).


https://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Friluftsliv/Batliv/Hallbart-batliv.html