072-842 68 35 / 076-257 33 27
kontor@sodablastsverige.com

Priser för blästring av båtbottnar 2020 år (inkl. moms)

Priser för blästring av båtbottnar 2020 år (inkl. moms)

Blästring med soda inklusiv maskering och städning :

  • Segelbåtar, 576 SEK/kvm
  • Motorbåtar, 546 SEK/kvm

Blästring med glas eller sand inklusiv maskering och städning:

  • Segelbåtar, 447 SEK/kvm
  • Motorbåtar, 417 SEK/kvm

Om kunden fixar maskering och städning själv blir priset mindre om 20%

Till slutpriset för blästring tillkommer extra kostnader för återvinning. Bottenfärg med TBT hanteras som farligt avfall. Priset är 6 SEK/kg.*

Alla priser är inklusive moms

*extra kostnader för återvinning tillkommer om företaget städar efter.

Formler för att räkna ut bottenytan