072-842 68 35 / 076-257 33 27
kontor@sodablastsverige.com

Bilder

Rengöring av MG Midget

Rengöring av lackeringsställ

Blästring