072-842 68 35 / 076-257 33 27
kontor@sodablastsverige.com

Sodablästring

Vad är Sodablästring

Ekologiskt borttagning av färger och orenheter med hjälp av soda i olika granuleringar,. Smidig reglering av rengöringskraft, både jämn och grov, utan att skada ytan. Rengöringsmedel används torrt eller dammfri i två vattenlägen: hydrodynamiskt och vattenmixläge. Metoden är säker för miljö, operatör och obehöriga personer.

Fördelar med Soda Blast Systems-tekniken

  • ekologiskt och harmlöst för miljön
  • innovativ
  • med ett brett utbud av applikationer
  • effektiv och snabb vid rengöring
  • säker för operatören
  • icke brännbar
  • skadar inte den rengjorda ytan
  • bevarar den ursprungliga strukturen av metaller
  • avfettar ytan
  • möjlighet att rengöra i en vattensköld, våt

Så här fungerar sodablästring

Tanken bakom sodablästringen är att under tryck blåsa en mix av luft och soda mot ytan som skalll blästras med ett tryck av ca 3–10 bar. Sodapartikelns går sönder och tappar sin struktur sönder då den träffar den hårda ytan. Den energi som frigörs vid sönderfallet avlägsnar beläggningen som vi önskar avlägsna. Det kan låta våldsamt att sodapartikeln går sönder när den träffar ytan, men det är mycket skonsamt. Soda har också den egenskapen att den faller sönder vid en temperatur om ca 50grader. Det betyder att det ä mycket liten värmeutveckling när man sodablästrar och det är bra om man tex blästrar på plåt eller annat värmekänsligt.

Kostnad för sodablästring

Sodablästring är dyrare än traditionella blästringsmetoder, själva sodan i sig är dyrare . Däremot är sodablästring betydligt billigare än exempelvis kolsyreblästring som kanske är den blästermetod som man skall jämföra med.